มหาวิทยาลัยครูกว่างซี
 
 

Guilin

Guilin

Guilin

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตหวางเฉิง

หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน

Guilin

Guilin

Guilin

 คณะการศึกษาวิทยาศาสตร์

ปีงานราตรีของอาจารย์และ

นักเรียนต่างชาติ

สอบวัดระดับภาษาจีน

Guilin

Guilin

Guilin

 หลักสูตรการวาดภาพจีน

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศ

หลักสูตรมวยไท้เก็ก

     
 
 
 

           

Confucius Institute at Prince of Songkla University
Faculty of Liberal Arts Hatyai, Songkhla 90110

© 2006 All Right Reserved
Website : http://www.confucius.psu.ac.th
EMail : info@confucius.psu.ac.th
Develop and Design by : Bizinfo Training and Solution