โครงการกิจกรรมสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี   (2557)

 

 29 ธ.ค.  งานเฉลิมฉลอง สถาบันขงจื๊อ ก่อตั้ง ครบรอบ 8 ปี  宋卡王子大学孔子学院成立八周年庆典
 9-13 ธ.ค  งานประชุมสถาบันขงจื๊อ ระดับโลก     全球孔子学院大会
 6 ธ.ค  การสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาจีน(ระดับกลาง)    HSKK(中级)考试
 22-23พ.ย

 การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา     泰南大学生汉语文化大赛

 15 พ.ย.  สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน(ตั้งแต่รับดับ1ถึงระดับ 4)  YCT(1-4级)考试
 9-12 พ.ย.

 งานประชุมผู้บริหารสถาบันขงจื๊อ        宋卡王子大学孔子学院理事会 

 8 พ.ย.

 การสอบวัดระดับภาษาจีนระดับ3-6    HSK(3-6级)考试

 25-26 ต.ค.

 งานสัมมนาการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เขตภาคใต้     泰南中小学汉语教学研讨会  

 งานสัมมนาการสอนภาษาจีนระดับอุตมศึกษา     泰南大专院校汉语教学研讨会

 10-24 ต.ค.

 คณะอาจารย์ทางการศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน   泰国本土教师赴华研修团

 10-24 ต.ค  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคฤดูร้อนระดับมัธยมศึกษา เขตภาคใต้    泰南大、中学生秋令营
 11ต.ค.  การสอบวัดระดับการพูดภาษาจีนระดับกลาง/สูง    HSKK(初级、中级)考试
 1ต.ค  นิทรรศการพลงานต่างๆของสถาบันขงจื๊อ         孔子学院成果展
 1 ต.ค  กิจกรรมงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันชาติจีน     中华人民共和国国庆联欢会
 27 ก.ย.  การแข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษา (วันภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อทั่วโลก)   大学生汉语文化大赛(全球孔 子学院汉语日)
   

        

.          
 
    

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์